Về chúng tôi

Đội ngũ chuyên gia tiếp thị trực tuyến có kỹ năng về chiến lược, lập kế hoạch và thực hiện.

Chào mừng bạn đến với Battle Bridge Labs, một cộng đồng các nhà quảng cáo sôi động và phát triển mạnh (những người quảng cáo bằng Google AdWords, Bing Ads, Facebook, YouTube, LinkedIn, v.v.) hoặc những người muốn tìm hiểu cách tạo thêm doanh thu, bán hàng hoặc khách hàng tiềm năng bằng cách sử dụng trực tuyến quảng cáo.

Pay Per
Click Quảng cáo

Battle Bridge Labs tập trung vào những người làm việc trong quảng cáo “Pay Per Click”. Đội ngũ của chúng tôi rất thành thạo các kỹ thuật nâng cao của Analytics, PPC & SEO. Chúng tôi muốn giúp bạn tận dụng tối đa mỗi lần nhấp chuột.

Tạo phễu & Tối ưu hóa

Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng kênh tiếp thị và có thể giúp hỗ trợ doanh nghiệp của bạn đạt được chuyển đổi thông qua tạo kênh chiến lược.

Tư vấn về Tối ưu hóa Chuyển đổi

Với hơn 13 năm kinh nghiệm, nhóm Battle Bridge đã quản lý hàng trăm nghìn đô la chi tiêu quảng cáo hàng tháng, cùng với việc làm việc cùng với các chuyên gia đầu ngành.

Quản lý tài khoản duy trì

Chúng tôi là một cộng đồng được xây dựng để giúp các nhà quảng cáo nhận được nhiều giá trị hơn từ đồng đô la quảng cáo của họ. Chúng tôi làm việc với các doanh nhân, doanh nghiệp nhỏ và lớn, các nhà quản lý UBND tỉnh và nhiều chuyên gia trong ngành khác.

Nội dung Tiếp thị

Chúng tôi sử dụng quy tắc 80/20: 80% dữ liệu đã được chứng minh, với 20% là những thứ hoang dã và kỳ quặc để kích thích sự lan truyền. Nhưng chúng tôi không dừng lại ở đó! Điều thú vị xảy ra khi chúng tôi xem xét dữ liệu hiệu suất để lập chiến lược cho bước đi tiếp theo của bạn.

E-mail Tiếp thị

Chúng tôi kết hợp các kỹ thuật viết bài quảng cáo hàng đầu với phân tích KPI kỹ lưỡng để xác định dòng tiêu đề, nội dung bán hàng, chiến thuật gửi và lời kêu gọi hành động hoạt động tốt nhất… Và sau đó chúng tôi cải tiến chúng.

Pay Per
Click Advertising

Battle Bridge Labs is focused around
those who work in “Pay Per Click” ad. Our team is well-versed in advanced techniques of Analytics, PPC & SEO.
We want to help you get the most
out of every click.

Funnel Creation
& Optimization

We have extensive experience building marketing funnels & can help to assist your business in acquiring conversions through strategic funnel creation.

Conversion Optimization
Advice

With 13 + years of experience,
the Battle Bridge team has managed hundreds of thousands of dollars in monthly ad spend, along with working alongside industry-leading professionals.

Account Management Maintenance

We are a community built to help advertisers get more value
out of their advertising dollar
.
We work with entrepreneurs, small & large businesses, PPC managers and a variety of other industry experts.

Content Marketing

We use the 80/20 rule: 80% of proven data, with 20% being the wild and wacky things to stimulate virality. But we don’t stop there! The fun happens  when we pour through performance data to strategize your next move.

E-mail Marketing

We combine top-notch copywriting techniques with thorough KPI analysis to determine what subject lines, sales copy, sending tactics & calls to action work best… And then we make them better.